خواص عسل اکالیپتوس نوبهار:

  • بهبود دهنده ناراحتی های ریوی ، مجاری تنفسی ، سینه حلق و حنجره
  • کاهش دهنده حملات آسمی ، سرفه ، حساست های پوستی
  • تقویت کننده سیستم تنفسی ، مغز، اعصاب و گوارش