خواص عسل گشنیز نوبهار:

  • خاصیت اصلی عسل گشنیز خاصیت اصلی تقویت مغز و حافظه
  • سرماخوردگی
  • درمان صرع
  • اشتها آور
  • شیر افزا
  • تقویت قلب و معده